Metal bantlı konveyör sistemleri olup kullanım amacına göre Çapak konveyörleri, talaş konveyörleri, kazıyıcı tip konveyörler ve manyetik konveyörler gibi sınıflandırılmaktadır.

Talaş konveyöleri; talaşlı imalat yapan makinaların çıkışında dökülen talaşların dışarı atılmasını sağlar. Düz konveyörler olacağı gibi L ve Z tipi olarak ta konteynere dökme tipi kullanılmaktadır.

Çapak konveyörleri; daha çok pres altlarında preslerden çıkan çapakların  atılmasında kullanılmaktadır. Çapaklar alüminyum, galvaniz, dkp, siyah ve paslanmaz olabilmektedir. Ayrıca bu tip konveyörler belirli alanlarda geri dönüşüm sistemleri içinde atık taşımada kullanılmaktadır.

Metal paletli kazıyıcı konveyörler; bu tip konveyörler toz ve benzeri küçük parçaların taşınmasında kullanılır. Bu tip konveyörler kesinlikle büyük parçaların taşınmasında kullanılamaz. Aksi halde sistemde sıkışmalar olacaktır. Her türlü metal tozları taşınabilmektedir.

Manyetik konveyörler; pres ve talaşlı imalat makinaları altında taşınan malzemelerin mıknatıslanma özelliğinden faydalanılacak yapılan sistemlerdi. Bu sistemde paslanmaz, alüminyum v.b gibi mıknatıslanmaz özelliği olmayan malzemeler taşınamamaktadır.